BİST SÖZLÜĞÜ- Borsa İstanbul Sözlüğü

BİST SÖZLÜĞÜ- Borsa İstanbul Sözlüğü

BIST En Çok Yükselen Ve Düşen

BİST SÖZLÜĞÜ

S-Ş

 

Fixed Income Securities

Alacaklılık hakkı sağlayan, belirli bir meblağı temsil eden, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve yatırım aracı olarak kullanılan borçlanma senetleridir. İhraç eden kuruluşların niteliğine göre kamu ve özel sektör menkul kıymetleri olarak ikiye ayrılırlar. Sabit getirili menkul kıymetler vade sonuna kadar elde tutulmaları halinde belirli bir getiriyi garanti eder.

Depository Institution (Custodian)

Müşterisi adına menkul kıymetleri saklamaya yetkili kurum ve kuruluşlardır.

Free Float Rate

BİST’de işlem gören şirketlere ait hisse senetlerinin (ilave bir işlem yapmaya gerek olmadan) BİST’de alım-satım işlemine konu olabilecek miktarının şirketin toplam sermayesine bölünmesi ile bulunan orana verilen isimdir. Söz konusu hisse senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (daha önce Takasbank) saklama hesaplarında tutulduğu için “saklama” tabiri kullanılmaktadır. Sermaye Piyasasi Kurulu, bu tabiri “fiili dolaşımdaki pay” şeklinde değerlendirerek, hesaplanma detaylarını belirlemiştir. Söz konusu oranlar periyodik olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hesaplanmakta ve web sayfası aracılığı ile kamuya duyurulmaktadır.

Session

Borsada işlemlerin başlaması ve bitmesi arasında geçen süredir.

Capital Increase

Yeni hisse senedi ihraç edilerek mevcut ödenmiş / çıkarılmış sermayenin artırılmasıdır.

Limited Auditing

Ara mali tablo düzenlemekle yükümlü olan anonim ortaklıklar, aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarının düzenleyecekleri ara mali tabloların, sürekli denetleme ile görevli bağımsız denetleme kuruluşları tarafından incelenmesi ve rapora bağlanmasıdır.

Continuous Auditing

Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi ortaklıkların, mevzuat ve genel kabul görmüş denetim ve muhasebe esas ve ilkelerine uygunluk yönünden, defter, kayıt ve belgelerinin her yıl denetlenmesidir.

Maintenance Margin

Borsa tarafından belirlenen ve başlangıç teminatının, vadeli işlemler piyasasındaki olumsuz fiyat değişmeleri sonucu oluşan zarar dolayısıyla, ineceği asgari teminat seviyesini gösteren tutardır.


PETROL FİYATLARI ,Gaz FİYATLARI,BRENT PETROL VE HAM PETROL FİYATI (5 DK ARALIKLA YENİLENİR)

MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI,BİST HİSSE SENETLERİ ENDEKSİ ; DÜNYA BORSALARI;ALTIN FİYATLARI

Sözlük Kategorileri

Kas Geliştirme Hareketleri
Vücut geliştirme ve kas gruplarıArka Kol Kası Geliştirme Hareket leri Bacak Kası Hareketleri İsimleri Biceps-Pazu Kası Hareket İsimlerGöğüs Kası Hareket İsimleriOmuz Kasları Hareketleri İsimleri Önkol Kası Hareketleri İsimleri Sırt Kasları Hareket İsimleri HALTER-Silkme hareketlerFitness hareketleri resimli

 

eurostargym.com adsense gizlilik politikasi Pingates