(Growth Hormone) Büyüme hormonu tedavisi
BOY UZAMA GERİLİĞİ - BOY KISALIĞI (Growth Hormone) SAYFA     1     2   3
ÖDEME AMİNOASİT PROTEİNLER KİLO ALMA YAĞ YAKICILAR ENERJİ POŞET L-ARGİNİN EMU OIL
Boy Uzatma

Bu bölümde boy uzatma ile ilgili egzersizler , boy uzatma ile ilgili beslenme programları , Boy Uzatma konusundaki yenilikler teknikler ,dünyada boy uzatma konusunda yapılanlar.Gelişmiş ülkelerdeki boy farkı,Boy Uzatma ilaçları,Büyüme Hormonu salgısını arttıran ürünler ve amino asitler.Büyüme hormonu salgılayan bez7...

Büyüme Hormonu Tedavisi (Growth Hormon )
Büyüme Hormonu Tedavisi (Growth Hormon )

Erişkinlerde Büyüme Hormonu (Growth Hormone) etmezliği

Hipofizden salgılanan bir hormonun bağımsız bir şekilde büyüme ve vücut kompozisyonunun oluşmasını etkilediği 1910'dan beri bilinmektedir. Bu hormonun ne olduğu ancak 1945'de belirlenebilmiştir. Klasik yöntemlerle elde edilen GH'un hipofiz yetmezliği olan bir hastaya uygulanması ilk olarak 1957'de gerçekleşmiştir. Metabolik ve büyümeyi stimüle edici etkileri 1958'de bildirilmiştir. İnsülin'in aksine insan dışı kaynaklardan elde edilen GH'un insanlarda etkili olmadığının belirlenmesinden sonra yıllarca kadavralardan elde edilen hipofiz ekstreleri ile tedavi uygulanmaya çalışılmıştır. Bu nedenle yakın zamana kadar GH tedavisi yalnızca GH eksikliğine bağlı büyüme ve gelişme bozukluğu olan çocuk hastalarda kullanılmıştır. Uzun süreden beri GH'un diğer metabolik etkilerinin de bilinmesine karşı, sınırlı miktardaki GH üretimine bağlı olarak GH tedavisi boy uzaması sağlandıktan sonra bırakılmıştır.

1980'lerde GH'un biyosentetik olarak elde edilmesi, GH eksikliği tedavisine boy uzaması sağlandıktan sonra da devam edilmesine olanak sağlamıştır.

Erişkinlerde GH eksikliğinin tedavisinin yararları ile ilgili ilk veriler 1989'da Danimarka'da elde edilmiş ve yayınlanmıştır. Daha sonra bir çok çalışmada erişkinlerde GH eksikliğinin semptomları ve klinik bulguları belirlenmiş ve replasman tedavisinin olumlu etkileri bildirilmiştir. (The complexity of endocrine systems. Sayfa 115)

GH lineer büyümeyi uyarmaktadır. GH'un somatotropik etkileri kısmen IGF-I'in (insülin benzeri büyüme faktörü = insulin like growth factor) üretiminin uyarılması ile elde edilir. IGF-I primer olarak karaciğerde üretilir ve bütün dolaşıma dağılır. Ancak bir kısım IGF-I büyüyen kıkırdaktan salınarak parakrin - otokrin büyüme faktörü gibi lokal olarak etki gösterir.Ayrıca GH'un anabolik, lipolitik ve diyabetojenik olmak üzere çeşitli etkileri de vardır. Günümüzde GH'un erişkin yaşam boyunca da salgılandığı ve maksimum boy uzaması sağlandıktan sonra da çok önemli fizyolojik ve metabolik etkisinin devam ettiği gösterilmiştir. Bazı yazarlar tarafından kullanılan "Somatopause" terimi normal yaşlanma sonucu GH salgılanmasında dereceli bir azalmayı ve buna bağlı olarak kemik kitlesi ve yağsız vücut kitlesindeki azalma ile yağ kitlesindeki artışı ifade etmektedir. Kısa süreli GH uygulaması lipolizi hızlandırmakta, protein sentezini ve kemik yapım ve yıkımını uyarmakta, yağsız vücut kitlesini artırmakta, insüline zıt etki oluşturmakta ve bütün vücudun sıvı dağılımını değiştirmektedir. Bununla birlikte GH'unun dramatik metabolik etkisi visceral yağ dokusunun kaybıdır.

Erişkinlerde GH (Growth Hormone)tedavisi

Boy uzamasını tamamlamış erişkinlerde GH tedavisinin yararları:

 • Kemik yoğunluğunda artış,
 • Yağsız vücut dokusunda artış,
 • Yağ dokusunda azalma,
 • Kalp kasılmasının desteklenmesi,
 • Ruh hali ve motivasyonun artırılması, iyileştirilmesi,
 • Egzersiz kapasitesinde artış

  GH'un diğer etkilerinden birisi de lipoprotein metabolizmasını düzenleyici etkisidir. GH dolaşımdaki aterojenik özelliği olan LDL'yi azaltır. Aynı zamanda aterojenik özelliği olan ve miyokard enfarktüsü riskini artırıcı özelliği olan Lipoprotein a'nın dolaşımdaki seviyelerini artırır. GH eksikliği olan kişilerde kardiyovasküler hastalık gelişme riskinin fazla olmasına karşın GH tedavisinin bu eğilimi azalttığına ilişkin çok az veri elde edilmiştir. GH tedavisinin yararlarına karşın maliyet - yarar oranı halen belirlenmiş değildir. Kardiyovasküler olaylar, kemik kırılması, yaşam süresi ve malign hastalık insidansı oranlarındaki değişikliklerde GH'un etkisi ile ilişkili yeterli veri yoktur.

  Erişkinlerde GH (Growth Hormone)eksikliği

  Şiddetli GH eksikliği uygun klinik şartlarda biyokimyasal olarak tanımlanmalıdır. Hipotalamo-hipofizer hastalığı olan kişilerde GH eksikliği sendromu karakteristik olarak; vücut kompozisyonunda değişiklik (anormal düşük yağsız vücut kitlesi, kemik yoğunluğunda bozukluklar-özellikle trabeküler kemiklerde-, karın çevresindeki yağ kitlesinde artma, buna bağlı olarak bel-kalça oranında artış) gözlenir. Kas kuvveti ve egzersiz performansı genellikle düşüktür. İyilik halinde azalma ve diğer psikolojik şikayetler sıktır.

  GH eksikliği yaşlanmaya bağlı fizyolojik olarak GH sekresyonunun azalmasından ayırt edilmelidir.

  * Recombinant hGH: Old and Novel Uses 1998 Experta Medica

   

  SAYFA     1     2   3

  ¹ FDA tarafından geliştirilmiş bir programın kontrolünde onaylanmıştır.
  BÜYÜME_GELİŞİM                                         

  l-arginin L-ARGININ
  Büyüme Hormonu , Performans, Kas Yapılanması, Protein Sentezi
  Pozitif Nitrojen, Bağışıklık Sistemi


 • Tags Eurostar gym,eurostargym.com,euro star gym,Vücut geliştirme hareketleri,Kas geliştirme Programı,İnsan Anatomisi yapısı,Türk İlaç Rehberi , Plates Egzersizleri,Göğüs Kası geliştirme,omuz kas geliştirme,pazu kası,triceps,arkakol kasları,vücut geliştirme videoları, kas geliştirme hareketleri,bilek kası geliştirme,omuz kasları,karın kasları eritme hareketleri ,videolar, f,tness hareketleri videoları , fiitness nedir,fitness nasıl yapılır,fitness salonları,plates fitness kursları,dersler,
  rss feedYardım eurostargym.com adsense gizlilik politikasi Pingates