(Growth Hormone) Büyüme hormonu tedavisi
BOY UZAMA GERİLİĞİ - BOY KISALIĞI (Growt Hormone) SAYFA  1   2   3
ÖDEME AMİNOASİT PROTEİNLER KİLO ALMA YAĞ YAKICILAR ENERJİ POŞET L-ARGİNİN EMU OIL
Boy Uzatma

Bu bölümde boy uzatma ile ilgili egzersizler , boy uzatma ile ilgili beslenme programları , Boy Uzatma konusundaki yenilikler teknikler ,dünyada boy uzatma konusunda yapılanlar.Gelişmiş ülkelerdeki boy farkı,Boy Uzatma ilaçları,Büyüme Hormonu salgısını arttıran ürünler ve amino asitler.Büyüme hormonu salgılayan bez7...
Büyüme Hormonu (Growt Hormone) Tedavisi (Growt Hormon )

Büyüme Hormonu Tedavisi (Growt Hormon )GH (Growt Hormone)tedavisinin kontrendike olduğu durumlar

Aktif malign tümörler, benign intrakraniyal hipertansiyon, proliferatif veya preproliferatif diyabetik retinopati durumlarında GH kullanılmamalıdır.

Gebeliğin ilk trimesterinde GH kullanımı kontrendike olmamakla birlikte, GH eksikliği olan gebe kadınlarda GH tedavisi önerilmemektedir. (Plasentadan GH salınımı ilk trimesterin sonundan doğuma kadar olmaktadır).
GH (Growt Hormone) tedavisinin yan etkileri

GH replasman tedavisi alan 105 hastada görülen yan etkiler (Clinical aspects of GHDA 1995)

Yan Etki Hasta Sayısı
Sıvı retansiyonu 22
Karpal tünel sendromu 13
Artralji 9
Kas sertliği 3
Hipertansiyon 1
Atrial fibrilasyon 1
Ensefalosel 1
Baş ağrısı 1
Tinnitus 1


Sıvı retansiyonu (ellerde ve ayaklarda şişme) en sık görülen yan etkidir. Karpal tünel sendromunun gelişmesi de muhtemelen sıvı retansiyonuna bağlı bir yan etkidir. GH kullanımına bağlı görülen sıvı retansiyonunun tedavisinde diüretik kullanımı gerekmemektedir. Doz azaltılarak veya tedavi kesildikten 1-2 hafta sonra bu semptomlar ortadan kalkmaktadır.

Artralji veya kas sertliğinin gelişmesinde altta yatan mekanizma tam olarak bilinmemektedir. Akromegalide de bu semptomların görülmesi GH fazlalılığının sonucu olabileceğini düşündürmektedir.

Sıvı retansiyonunun çok fazla olduğu durumlarda hastada hipertansiyon görülebilir. Tedavi başladıktan 6 hafta sonra bir hastada atrial fibrilasyon görülmesi T3 konsantrasyonunun artışına bağlıdır.

Önemli yan etkilerden birisi olan benign intrakranial hipertansiyonun nedeni büyük olasılıkla GH'a bağlı intraserebral sıvı birikimidir. Bu sıvı birikiminin sonucu tinnitus ve baş ağrısı gibi semptomlar da ortaya çıkabilir.

GH tedavisi alan hastalarda malign nevüs oluşma riski normal popülasyona göre iki kat artmıştır. Bu nedenle GH tedavisi uygulanan hastaların belirli aralıklarla melanoma açısından kontrol edilmesi gerekmektedir.

GH tedavisine bağlı jinekomasti yaşlı hastalarda gençlere göre daha fazla görülmektedir. Bu semptom GH tedavisi kesildikten sonra ortadan kalkmaktadır.

GH tedavisi sırasında görülmesi olası bir başka yan etki de açlık kan glukozu, insülini ve C-peptidinde artıştır. GH tedavisi sırasında HbA1c düzeylerinde herhangi bir değişiklik saptanmamıştır.

GH (Growt Hormone) dozunun IU'dan mg'a çevrilmesi

GH eksikliği olan hastalarda GH replasman tedavisi çalışmalarının pek çoğu Avrupada yapılmıştır. Burada doz IU veya mU (internasyonel ünite) olarak, IU/kg veya IU/m2olarak belirlenmiştir. Son zamanlarda tedaviye daha düşük dozlarda IU/gün olarak başlanması önerilmiştir. En son uygulamalarda GH dozu mg/gün olarak belirlenmeye başlanmıştır. Burada 3IU = 1 mg olarak hesaplanmıştır. 2000 yılından itibaren GH preparatlarının üzerinde hem IU hem de mg olarak doz belirtilecektir.

Örnek: 0.6 IU = 0.6/3 = 0.2 mg.

GH (Growt Hormone) tedavisinin etkileri

1. (Growt Hormone) Vücut kompozisyonu üzerine etkileri

a. Yağsız vücut kitlesinde artış
b. Yağ kitlesinde azalma
c. Vücut sıvılarında artış (özellikle ekstra selüler sıvıda artış)

2. (Growt Hormone) Kemik mineral yoğunluğu ve kemik metabolizmasına etkileri

GH tedavisinin kemik kitlesini artırmadığı yapılan çalışmalarda belirlenmiştir. Ancak 1-2 yıl gibi uzun süreli kullanımlarda kemik mineral yoğunluğunda artış gözlenmiştir.

3. (Growt Hormone) Kas gücü üzerine etkileri

GH replasman tedavisi ile azalmış bulunan kas gücü en erken 6 ay içinde düzelmeye başlamakta ve maksimum 3 yılda normale dönmektedir.

4. Egzersiz performansı üzerine etkileri

GH replasman tedavisi ile kas kitlesinde artış ve kaslarda oksijen kullanımında artış gözlenmiştir. Buna bağlı olarak egzersiz performansında da artış gözlenir.

5. (Growt Hormone) Kardiyovasküler sisteme etkileri

Epidemiyolojik çalışmalar hipofiz fonksiyonları azalmış kişilerin yaşam sürelerinin normal kişilerden daha az olduğunu ortaya koymuştur. Yaşam süresindeki bu azalma özellikle kardiyovasküler sistemin etkilenmesine bağlıdır. Erişkinlerde GH eksikliği ateroskleroz gelişmesini hızlandırmaktadır. GH eksikliği olan erişkinlerde BMI, trigliserit seviyeleri yüksek HDL seviyeleri ise düşük bulunmuştur. Ayrıca bu hastalarda hipertansiyon da normal kişilerden daha fazla görülmektedir. GH tedavisi ile bütün bu kardiyovasküler bozuklukların önlenebileceği ancak en az 3 yıllık bir tedavinin gerekli olduğu belirlenmiştir.

6. (Growt Hormone) Metabolizma üzerine etkileri

GH replasman tedavisi ile vücudun istirahat ve hareket halinde enerji kullanımında artış olduğu belirlenmiştir. Ayrıca GH replasman tedavisi sırasında serbest T3seviyelerinde de artış olmaktadır. Bu etki de enerji kullanımını artırmaktadır. GH'un kalorijenik etkisi bulunmaktadır. Bu etki yağ oksidasyonunda ve protein sentezinde artışa neden olmaktadır. Bu artış tedavinin başlangıcından itibaren görülmekte ve 6 ay sonra başlangıç seviyelerine dönmektedir.

GH eksikliği olan erişkinlerde hiperinsülinemi bulunaktadır. Bu durum insülin direncini göstermektedir. Bunun sonucu özellikle göbek çevresinde ve karın içinde yağ depolanması olmaktadır. Ayrıca GH eksikliği bulunan erişkinlerde karaciğer glikojen depolarında azalma görülmektedir. GH replasman tedavisi 1-6 haftalık bir sürede insülin rezistansında artışa neden olmakta, ancak hiperinsülinemi devam etmesine rağmen, karbonhidrat metabolizması 3 aylık bir tedaviden sonra normale dönmektedir.

GH eksikliği bulunan erişkinlerde total kolesterol, trigliserit ve LDL kolesterol seviyeleri artmış, HDL seviyeleri ise azalmıştır. GH replasman tedavisi ile bu oranlar tersine dönmektedir.

7. (Growt Hormone) Cilt üzerine etkileri

GH eksikliği bulunan hastalarda deri kollajeni, deri kalınlığı ve terleme azalmıştır. GH replasmanı ile bütün bunlar ortadan kalkmaktadır.

8. (Growt Hormone) Psikolojik olarak iyilik hali ve Yaşam kalitesinde düzelme

Erişkinlerde GH eksikliği kişinin kendisini ve çevresindekileri düşündüren bir sorundur. Hastanın bütün semptomlarının yaşlılık ile ilişkilendirilmesi veya altta yatan başka nedenler aranması hasta açısından çok rahatsızlık verici bir durumdur. Yapılan çalışmalarda erişkinlerde GH tedavisinin genel metabolizma üzerine yaptığı olumlu etkilerin yanında, kişinin içinde bulunduğu durumun tedavi edilebilir bir hastalık olduğunun anlaşılması ve uygulanan tedavi sonucunda elde edilen yararların kişinin kendisini iyi hissetmesini sağlaması psikolojik olarak iyilik halini desteklemekte ve böylece hastanın daha aktif bir yaşama başlaması ile yaşam kalitesinde düzelmeye yol açmaktadır.

Erişkinlerde GH tedavisinin halen tartışıldığı ve tam olarak fikir birliğine varılamadığı günümüzde, belki de GH tedavisinin en önemli yararı psikolojik olarak iyilik halinin ve yaşam kalitesinin artmasıdır.

rhGH (Growt Hormone) 'un var olan endikasyonları, araştırma aşamasındaki endikasyonları ve endike olmadığı durumlar.*

Endikasyonlar Araştırma aşamasındakiler Endike olmadığı durumlar
Çocuklarda GH eksikliği Böbrek veya karaciğer transplantasyonu yapılan çocuklar Sağlıklı yaşlılarda yapısal büyüme gecikmesi
Turner Sendromu İdiyopatik veya genetik kısa boyluluk Osteoporoz
Çocuklarda son dönem böbrek hastalığı İntrauterin gelişme geriliği  
Erişkinlerde GH eksikliği Noonan Sendromu  
  Down Sendromu  
  Prader-Wili Sendromu  
  Akondroplazi  
  Spina bifida  
  Kritik hastalığı olanar  
  Erişkinlerde dilate kardiyomiyopati  
  Sendrom X (insülin rezistansı)  
  IGF II salgılayan tümörlere bağlı hipoglisemi  
  Kısa barsak sendromu  
  İnfertilite  
  Erişkinlerde AIDS'e bağlı yıkımın fazla olduğu durumlar¹  

SAYFA     1     2   3

* Recombinant hGH: Old and Novel Uses 1998 Experta Medica

¹ FDA tarafından geliştirilmiş bir programın kontrolünde onaylanmıştır.
BÜYÜME_GELİŞİM                                         

l-arginin
L-ARGININ

Büyüme Hormonu , Performans, Kas Yapılanması, Protein Sentezi
Pozitif Nitrojen, Bağışıklık SistemiTags Eurostar gym,eurostargym.com,euro star gym,Vücut geliştirme hareketleri,Kas geliştirme Programı,İnsan Anatomisi yapısı,Türk İlaç Rehberi , Plates Egzersizleri,Göğüs Kası geliştirme,omuz kas geliştirme,pazu kası,triceps,arkakol kasları,vücut geliştirme videoları, kas geliştirme hareketleri,bilek kası geliştirme,omuz kasları,karın kasları eritme hareketleri ,videolar, f,tness hareketleri videoları , fiitness nedir,fitness nasıl yapılır,fitness salonları,plates fitness kursları,dersler,
rss feedYardım eurostargym.com adsense gizlilik politikasi Pingates