Türk ilaç rehberi,vademecumTıp terimleri sözlüğü , Tıbbi terimler ansiklopedisi
A Harfiyle Başlayan Tıbbi Terimler
 • ABDOMEN : Karın,batın.
 • ABORTUS : Çocuk düşürme,düşük. …
 • ABSANS : Kısa süreli şuur kaybı. …
 • ABSE : Çevre dokulardan kese tarzında doku ile sınırlı içerisi cerahat ile dolu oluşum. …
 • ABSORBSİYON : Emilme, örn.sindirim, gıdaların barsaklarda absorbsiyonudur denilebilir. …
 • ADRENALİN . Böbreküstü bezlerinin iç kısımları tarafından salgılanan bir hormondur. Tabiatta bu hormonun görevi, organizmayı acil harekete
 • AFAKİ : Gözde, lensin olmaması. …
 • AFAZİ : Beyindeki ilgili alanların tahribi sonucu, konuşma veya konuşulanı anlama yeteneğinin kaybı. Disfazi, aynı durumun daha …
 • AFONİ : Ses kaybı. Kısmi veya tam olabilir. Afoni sebepleri, genellikle konuşma kaslarını kontrol eden sinirlerin hastalığı …
 • AFRODİZYAK . Cinsi arzuyu artırıcı maddeler, ilaçlara verilen isim. …
 • AGLÜTİNASYON : Sıvı bir süspansiyonda, ufak cisimciklerin bir araya gelip birbirlerine yapışmasıdır. …
 • AGORAFOBİ : Geniş, açık bir sahada yalnız kalınca hissedilen, kontrol edilemeyen bir korkudur. …
 • AJİTASYON : Kişinin etrafa saldırganlığı, aşırı aktivitesi ile karakterize durum. …
 • AJİTE : Rahatsız, huzursuz, taşkınlık yapan. …
 • AKNE . Yüz, omuzlar, sırt ve göğüsteki yağ bezleriyle ilgili kronik bir deri hastalığıdır. En çok 14-20 …
 • AKOMODASYON : Gözün optik sisteminin çeşitli uzaklıklara uyum yaparak net görmenin sağlanması. …
 • AKONDROPLAZİ . Tedavisi olmayan, sebebi bilinmeyen kalıtsal bir cücelik tipidir. Gövde normal büyüklüte olup, kol ve bacaklar …
 • AKROMEGALİ : Beyin tabanında bulunan hipofiz bezinin ön bölümünün aşırı çalışmasına bağlı bir durumdur. Büyüme tamamlanmadan, kemiklerin …
 • AKUSTİK SİNİR : İşitme siniri. …
 • ALERJİ : Vücudun, bazı madde veya hava şartlarından etkilenmesi yahut psikolojik etkenler sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. …
 • AMBLİYOPİ : Gözde belirli bir bozukluk olmaksızın oluşan görme tembelliği. …
 • AMNEZİ : Hafızanın kısmen veya tamamen kaybolması. …
 • ANALJEZİK : Ağrı kesici. …
 • ANEMİ : Kısaca, halk arasında kansızlık olarak bilinen anemi, alyuvarların sayı olarak az olması ve alyuvarların içerisinde …
 • ANEMİK : Kan değerleri düşük olan, yani kan sayımında eritrosit sayıları ve hemoglobin miktarı düşük olan kişi. …
 • ANERJİ : Özel bir antijene cevap verilmemesi hali. Organizmanın savunma yeteneğinin kaybolması. …
 • ANESTEZİ : Doktorlar, ameliyat sırasında ağrı duymaması için, ameliyattan önce hastaya bir iğne yapar ya da solunum …
 • ANKSİETE : İç sıkıntısı, iç daralması. …
 • ANOREKSİ : Anorexia Nervosa, özellikle genç kadınlarda görülebilen, yemek yememek, çok az uyumak, buna rağmen çok aktif …
 • ANOSMİ : Koku alamama, nezle grip gibi enfeksiyonlarda olabildiği gibi koku siniri ile ilgili beyin bölgesindeki patolojilerde …
 • ANSEFALİT : Beyin iltihabı. …
 • ANTİENFLAMATUAR : İltihabi reaksiyonu önleyen madde, ilaç… …
 • ANTİSEPTİK : Mikropları, yani insan, hayvan ve bitkilerin dokularına yerleşerek hastalığa yol açan bakteri, virüs, mantar gibi …
 • ANTİSEPTİKLERİN ETKİSİ :Kimyasal antiseptiklerin mikroplar üzerinde nasıl etkili oldukları tam olarak açıklanamamıştır. Bu maddeler doğrudan doğruya mikrop …
 • ANTİSEPTİKLERİN TARİHİ : İnsanlar, “mikrop kuramının” bulunmasından yüzyıllarca önce neden ve nasıl etki yaptığını bilmeksizin antiseptikleri kullanıyorlardı. Örneğin …
 • ANTİSPAZMODİK : Spazm çözücü, daha çok iç organlardaki düz kasların kasılmalarını çözen ilaç grubuna verilen isim. …
 • ANTİSTATİK : Statik elektrik birikimini önleyen madde. …
 • ANTİTOKSİK . Toksin giderici. …
 • ANTİTÜSSİF : Öksürük giderici. …
 • ANTİVİRAL : Virüslara etkili, virusların zararlı etkilerini önleyen. …
 • ANÜLER : Halka şeklinde. …
 • ANÜRİ . İdrar çıkaramama. …
 • ANÜS : Makat, sindirim kanalının bitiş kısmı. …
 • AORTA : Kalpten çıkan, vücudun en büyük damarı, kalpten çıktıktan sonraki kavisli bölümüne arcus aorta, göğüs kafesi …
 • AORTİK ANEVRİZMA : Aort damarının her hangi bir bölümünde görülen genişleme. …
 • APANDİSİT : Kör barsak (apendiks) iltihabı. …
 • APATİ : Çevre ile anormal derecede ilgisizlik, duygusuzluk, kayıtsızlık. …
 • APEKS : Uç, tepe, zirve. …
 • APNE : Solunumun geçici bir zaman içinde durması. …
 • APOPLEKSİ : Felç, inme. …
 • APİROJEN : Ateş yükselmesine neden olan herhangi bir madde taşımayan. …
 • ARAKNOİD : Beynin üzerinin örten ince zar. …
 • ASETABULUM : Uyluk kemiğinin başının, kalça kemiği ile eklem yaptığı çukurluk …
 • ASETİLSALİSİLİK ASİT : Yaygın olarak kullanılan ve bilinen aspirinin kimyasal adı. …
 • ASO : Antistreptolizin O için kullanılan kısaltma. Streptolizin, “Hemolitik Streptokok” adı verilen bakterilerin salgıladığı toksinin adıdır. Bu …
 • ASİDOZ : Organizmanın asit baz dengesinde asit istikametinde bozulma sonucu ortaya çıkan entoksikasyon tablosu. …
 • ATROPİN : Belladonna (Güzel Avrat Otu) adlı bitkiden elde edilen bir alkaloiddir. Tıpta çok değişik kullanım alanları …
 • AŞİL TENDONU : Baldır arka kısmındaki kas grubunun, topuk kemiğine birleşmesini ve ayağın aşağı yukarı hareketini sağlayan yapı(kiriş).…

 • Tıp Terimleri Sözlük Kategorileri
  A                                              B C Ç D E
  F G H  I  İ J K
  L M N O  Ö P  R S  Ş 
  T  U  Ü V  Y W X Z