Türk İlaç Rehberi (Vademecum) ilaç bilgileri,ilaç fiyatları oTıp terimleri sözlüğü

A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y W  X  Z

Türk İlaç Rehberi ( Vademecum ) ilaç bilgileri,prospektus açıklamaları,ilaç fiyatları

İLAÇ LİSTESİ,İLAÇ İSİMLERİ İÇİN KATEGORİLERE TIKLAYINIZ

 
5-ALFA REDÜKTAZ İNHİBÜTÖRLERİ İLAÇ İSİMLERİ
ADRENERJİK (ALFA) AGONİSİTLER İLAÇ İSİMLERİ
 • ADRENERJİK (ALFA)BLOKERLER İLAÇ İSİMLERİ
  ADRENERJİK (BETA)BLOKERLER İLAÇ İSİMLERİ)
  ADRENERJİK NÖRON BLOKERLERİ İLAÇ İSİMLERİ
  ADRENOKORTİKOTROPİK HORMON İLAÇ İSİMLERİ
  ANABOLİZANLAR İLAÇ İSİMLERİ
  ANALJEZİK İLAÇ İSİMLERİ
  ANDROJENLER İLAÇ İSİMLERİ
  ANESTEZİK İLAÇLAR İLAÇ İSİMLERİ
  ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİMLER İLAÇ İSİMLERİ
 • ANJİYOTENSİN RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİ İLAÇ İSİMLERİ
  ANKSİYOLİTİKLER (MİNÖR TRANKİLİZANLAR) İLAÇ İSİMLERİ
  ANTASİTLER İLAÇ İSİMLERİ
  ANTİANDROJENLER İLAÇ İSİMLERİ
  ANTİANEMİKLER (HEMATİNİKLER) İLAÇ İSİMLERİ
  ANTİARİTMİKLER İLAÇ İSİMLERİ
  ANTİBAKTERİYEL - ANTİBİYOTİKLER İLAÇ İSİMLERİ
  ANTİBAKTERİYEL - SENTETİKLER İLAÇ İSİMLERİ
 • ANTİBAKTERİYEL - TÜBERKÜLOSİD /STATİKLER İLAÇ İSİMLERİyukari
 • ANTİDEPRESAN / ANTİMANİKLER İLAÇ İSİMLERİ
 • ANTİDİÜRETİKLER İLAÇ İSİMLERİ
 • ANTİDİYABETİKLER İLAÇ İSİMLERİ
 • ANTİDİYARETİKLER İLAÇ İSİMLERİ
 • ANTİDOTLAR İLAÇ İSİMLERİ
 • ANTİEMETİKLER İLAÇ İSİMLERİ
 • ANTİENFLAMATUVARLAR (NONSTEROİD) İLAÇ İSİMLERİ
 • ANTİEPİLEPTİKLE İLAÇ İSİMLERİR
 • ANTİFLATULAN / METEORİK / REFLÜLER İLAÇ İSİMLERİ
 • ANTİFUNGALLER İLAÇ İSİMLERİ
 • ANTİGUT İLAÇLAR (ÜRİKOZÜRİKLER) İLAÇ İSİMLERİ
 • ANTİHEMOROİDALLER İLAÇ İSİMLERİ
 • ANTİHİSTAMİNİKLE İLAÇ İSİMLERİR
 • ANTİHİPERLİPİDEMİKLER İLAÇ İSİMLERİ
 • ANTİKOAGÜLANLAR İLAÇ İSİMLERİ
 • ANTİHİPERTANSİFLER İLAÇ İSİMLERİ
 • ANTİKOLİNERJİKLER İLAÇ İSİMLERİ
 • ANTİÜLSERLER İLAÇ İSİMLERİ
 • ANTİHİPERTİROİDLER İLAÇ İSİMLERİ
 • ANTİMİGREN İLAÇ İSİMLERİ
 • ANTİHİPOTANSİFLER İLAÇ İSİMLERİ
 • ANTİHİPOTİROİDLER İLAÇ İSİMLERİ
 • ANTİNEOPLASTİK HORMONLAR İLAÇ İSİMLERİ
 • ANTİNEOPLASTİKLER İLAÇ İSİMLERİ
 • ANTİPARAZİTERLER İLAÇ İSİMLERİ
 • ANTİPARKİNSONİYENLER İLAÇ İSİMLERİ
 • ANTİSPAZMODİKLER İLAÇ İSİMLERİ
 • ANTİTROMBOSİTİKLER İLAÇ İSİMLERİ
 • ANTİTÜSSİFLER İLAÇ İSİMLERİ
 • ANTİVİRALLER (SİSTEMİK) İLAÇ İSİMLERİ
 • AŞILAR İLAÇ İSİMLERİ
 • BÜYÜME HORMONU FAKTÖRLERİ İLAÇ İSİMLERİ
 • DİYAGNOSTİKLER İLAÇ İSİMLERİ
 • DEMANS TEDAVİSİ İLAÇ İSİMLERİ
 • DERMATOLOJİKLER İLAÇ İSİMLERİ
 • DİĞER İLAÇ İSİMLERİ
 • DİÜRETİKLER İLAÇ İSİMLERİ
 • ENZİMLER İLAÇ İSİMLERİ Tıp terimleri sözlüğüyukari
 • ESTROJENLER İLAÇ İSİMLERİ
 • EREKTİL DİSFONKSİYON İLAÇ İSİMLERİ
 • GLUKOKORTİKOİDLER İLAÇ İSİMLERİ
 • GONAD STİMULANLARI İLAÇ İSİMLERİ
 • GONADOTROPİK HORMONLAR İLAÇ İSİMLERİ
 • HEMOSTATİKLER (KOAGÜLANLAR) İLAÇ İSİMLERİ
 • İMMÜNOMODÜLATÖRLER İLAÇ İSİMLERİ
 • KALSİYUM KANAL BLOKERLERİ (ANTAGONİSTLERİ) İLAÇ İSİMLERİ
 • KALSİYUM REGÜLATÖRLERİ (KALSİYOTROİKLER) İLAÇ İSİMLERİ
 • KARACİĞER VE SAFRA KANALI İLAÇ İSİMLERİ
 • KARDİYOTONİKLER (İNOTROPİKLER) İLAÇ İSİMLERİ
 • KOLİNERJİKLER İLAÇ İSİMLERİ
 • KONTRASEPTİFLER İLAÇ İSİMLERİ
 • LAKSATİF / PÜRGATİFLER İLAÇ İSİMLERİ
 • MİYORELAKSANLAR İLAÇ İSİMLERİ
 • NÖROLEPTİKLER (ANTİPSİKOTİKLER,MAJÖR TRANKLİZANLAR) İLAÇ İSİMLERİ
 • OBEZİTE TEDAVİSİNDE KULLANILANLAR İLAÇ İSİMLERİ
 • OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİK İLAÇLAR İLAÇ İSİMLERİ
 • OFTALMİKLER İLAÇ İSİMLERİ
 • OTORİNOLARİNGOLOJİKLER İLAÇ İSİMLERİ
 • PLAZMA FRAKSİYONLARI,BESLENME VE ÇEŞİTLİ AMAÇLARLA KULLANILAN ORAL/PARENTERAL İLAÇLAR
 • PROJESTİNLER (PROGESTOJENLER) İLAÇ İSİMLERİ
 • PROLAKTİN İNHİBİTÖRLERİ İLAÇ İSİMLERİ
 • SANTRAL SİNİR SİSTEMİ STİMULANLARI İLAÇ İSİMLERİ
 • SEDATİF / HİPNOTİKLER İLAÇ İSİMLERİ
 • SILDENAFİL İÇERENLER İLAÇ İSİMLERİ
 • SOĞUKALGINLIĞI / DEKONJESTAN İLAÇ İSİMLERİ
 • SOLUNUM YOLLARI İLAÇ İSİMLERİ
 • TİROTROPİN SALIVERİCİ HORMONLAR İLAÇ İSİMLERİ
 • TROMBOLİTİKLER İLAÇ İSİMLERİ
 • ÜROLOJİKLER İLAÇ İSİMLERİ
 • VAZODİLATÖRLER İLAÇ İSİMLERİ
 • VAZOPROTEKTANLAR İLAÇ İSİMLERİ
 • VİTAMİN VE MİNERALLER İLAÇ İSİMLERİ
 • ANTİKSEROFTALMİKLER (A VİTAMİNLERİ)
 • ANTİRAŞİTİKLER (D VİTAMİNLERİ)
 • ANTİSKORBİTİKLER (C VİTAMİNLERİ)
 • ENZİM-KO FAKTÖRLERİ (B VE DİĞER VİTAMİNLERİ)
 • ENZİM-KO FAKTÖRLERİ (B VE DİĞER VİTAMİNLERİ)
 • HEMATOPOETİKLER
 • PROTROMBOJENİKLER
 • TEDAVİDE KULLANILAN DİĞER VİTAMİNLER
 • TEDAVİDE KULLANILAN MİNERALLER
 • TEDAVİDE KULLANILAN MULTİVİTAMİN / MİNERAL İÇERENLER
 • Türk İlaç Rehberi ( Vademecum ) Tıp terimleri sözlüğüyukari

  Tags
  Türk İlaç Rehberi
  ( Vademecum ),ilaçların yan etkileri,ilaçların faydaları,zararları,ilaçların üretim yeri,ilaçların farmakolojik özellikleriiilaç üretim tarihi,ilaçların son kullanım tarihi,sağlık bakanlığı ilaç üretim izinleri,izni,tarım bakanlığı,supplementler ilaçmı,proteinler,aminoasitler ilaçmı?,ilaç hammeddeleri,ilaç fabrikaları,İlaç rehberi,ilaç fiyatları,ilaç yan etkileri,ilacın ılumlu etkileri,ilacının endikasyonları,kontraendikasyonları Türk ilaç rehberi,ilaç fiyatları,ilaç barkodları,ilaç ambalajı,ilaç resimleri,ilaçsatan eczaneler,ilaçcılar ,ilaçim tesislerietken maddeleri,ilaç formülleri,ilaç bileşimi,ilaç yapılan fabrikalr,ilaç üret
  Tıp terimleri sözlüğü