ilac rehberi - vademecum

NOV 7


BUSCOPAN Draje

Yazan: ozercayli Tarih:November 07, 2012 19:46 Kategori:ANTIULSERLER


Yaziya Oy Ver

0:1351439236:1


BUSCOPAN Draje


Eczacba


Etken Madde(ler):
Hiyosin-N-butil bromr (Skopolaminbutil bromr) 10 mg

Piyasa ekilleri:
50 draje, 20 draje ieren blister ambalajlarda.

Kullanm ekli:
Erikinler ve 6 yandan byk ocuklara gnde 3-5 kez 1-2 draje verilir. Drajeler inenmeden ve emilmeden bir miktar suyla alnmaldr.

Endikasyonlar:
Gastrointestinal spazmlar, mide veya duodenum lserleri, kolon spazmlar, spastik kabzlk ve kolitler, safra kesesi spazmlar ve safra talarndan kaynaklanan arlar, reter sfinkter spazmlar, rolitiyazis, sistoskopi veya sisto-reteroskopi ve piyelografiler srasnda oluabilecek spazmlar, dismenore, uterus spazmlar ve doum esnasndaki yumuak doku spazmlarnda endikedir.

Kontrendikasyonlar:
Antikolinerjik ilalara veya ierdii etken madde ve dier yardmc maddelere ar duyarll bilinen vakalarda kontrendikedir. Glokom, prostat hipertrofisine bal idrar retansiyonu, gastrointestinal sistemin mekanik stenozlar, megakolon, myasthenia gravis ve taikardi varlnda kullanlmamaldr.

Uyarlar:
erdii Hiyosin N-butilbromr’e bal olarak prostat hipertrofisi, karacier veya bbrek yetmezlii, koroner yetmezlik veya kalbin deiik ritm bozukluu hastalklar, hipertiroidizm, bron sekresyonu viskozitesinin artt durumlar, paralitik ileus, yalla bal atonik ileus durumlarnda ancak hekim gzetimi altnda ve dikkatle uygulanmaldr. Kronik alkol alm veya geirilmi hepatite bal karacier fonksiyon bozukluklar, bbrek yetmezliinde tbbi gzetim altnda uygulanmal veya doz azaltlmasna gidilmelidir. Yal kimseler, antikolinerjik ilalarn ufak dozlarna dahi ajitasyon, uyuukluk gibi reaksiyon verebilirler. Gebelik kategorisi B’dir. Mutlak endikasyon halinde fets zerindeki olas zarar ile ilacn uygulanmasnn olas yararlar dikkatle deerlendirilmelidir. Laktasyon sresinde antikolinerjik ilalarn gvenilirliine dair yeterli kant yoktur, bu nedenle kullanlmamas tavsiye edilir. Nadiren de olsa uyuukluk, ba dnmesi ve bulank grmeye yol aabildiinden, antikolinerjik ilalarla tedavi gren kiilerin ara veya dikkat isteyen makineleri kullanmamalar nerilmektedir. Alkol ile birlikte alnmamaldr.

Yan Etkileri:
Tedavi srasnda ok seyrek olarak deride kzarklk grlebilmektedir. Baz hastalarda idrar retansiyonu, barsak motilitesinde yavalamaya bal olarak konstipasyon, nadir olarak ba dnmesi, sendeleme gibi antikolinerjik yan etkiler genellikle hafiftir ve kendiliinden geer. Nadir olarak atropinizm belirtileri grlr. Antikolinerjiklere zg dier yan etkiler; az kuruluu, yutkunma zorluu, yorgunluk hissi, pupilla dilatasyonu, akomodasyon bozukluu, lakrimal sekresyonda azalma, fotofobi, ciltte kuruma ve kzarklk, geici bradikardiyi izleyen taikardi, arpnt ve aritmidir.

la Etkileimleri:
Antiparkinson ilalar, antikolinerjikler, imipramin grubu antidepresanlar, fenotiyazin grubu nroleptikler, H1 grubu antihistaminikler ve disopiramid e zamanl kullanldnda antikolinerjiklerin (Hiyosin-N-Butilbromr) etkinlii artmaktadr. Antasit ve antidiyareyik ilalarla bir saat ara ile kullanlmaldr.

Yazinin Devami

RSS    
SON YAZILAR
ARAMA
KATAGORILER


ARSIV


EN COK OKUNAN        0


admin*