20.4.2018 - 15:13:12Bugun Cuma Velcome to Eurostar GYM. Hoşgeldiniz !

Hardline NUTRITION UYARI!!!


SAYIN MÜŞTERİMİZ,

Maalesef son zamanlarda piyasada adeta kaçak ve sahte ürün furyası yaşanmaktadır.Konuyla ilgili olarak tüm tüketici ve müşterilerimizi uyarmak görevimizdir.Konuyla ilgili olarak tüm resmi ithalatçı ve üreticilerin aynı hassasiyeti göstermesini umuyoruz.
Bu ürünleri nasıl ayırt edebiliriz? Ne yapabiliriz?
1.Ürün satarken ve satın  alırken  , ürünün  mutlaka T.C. tarım ve köy işleri bakanlığı üretim veya ithalat izin numarasına ve tarihine bakılmalıdır.Satın aldığınız ürünün en önemli güvencesi budur.
2.Ürünün üretim yeri, adresi ve ülkesi mutlaka ürün üzerinde aranmalıdır(yasal zorunluluktur).Unutmayalım ki nerede üretildiği belli değilse, üretim yeri gizleniyorsa mutlaka bir nedeni vardır.
3.Şayet tim risklere rağmen yasadışı(kaçak veya sahte)ürüne yöneliyorsak; önlem olarak bu ürünün orijinal internet sitesine girerek böyle bir ürünün gerçekte olup,olmadığını tespit edebiliriz.Ancak bu durum bile,birebir aynı üretilmiş bir sahte ürünü ayırt edebilmemizi sağlamaz.
4.Unutmayalım ki bu ürünleri satarak suça ortak olamamakla beraber ürünle ilgili oluşabilecek zehirlenme ve alerjik reaksiyonlarda hiçbir resmi muhatapta bulunamayacaktır.
NOT:Bu konular hakkında bilgi sahibi olanlar aşağıdaki resmi kurumlara e-mail,telefon yoluyla veya şahsen ihbarda bulunabilirler.
T.C. emniyet müdürlüğü-mali şube: mali@iem.gov.tr

T.C. tarım bakanlığı-gıda ihbar: http://www.kkgm.gov.tr/mail/gida.asp

NE KULLANDIĞINIZI BİLMEK EN DOĞAL HAKKINIZ.

T.C. tarım ve köy işleri bakanlığı-koruma ve kontrol genel müdürlüğü gıda maddelerinin genel etiketleme ve beslenme yönünden etiketleme kuralları tebliği:

Yetki kanunu Türk gıda kodeksi yönetmeliği
Yayımlandığı resmi gazete 25.08.2002-24857 tebliğ no 2002/58
Etiket bilgileri
Madde 6-gıda maddelerinin etiketlerinde bulunması zorunlu bilgiler aşağıda belirtilmektedir:
a)Gıda maddesinin adı,
b)İçindekiler,
c)Net miktarı,
d)Üretici ve paketleyici firmanın adı,tescilli markası,adresi ve üretildiği yer,
e)Son tüketim tarihi,
f)Parti numarası ve/veya seri numarası,
g)Üretim tarihi ve sayısı,sicil numarası veya ithalat kontrol belgesi tarihi ve sayısı,
h)Orijin ülke,
ı)Gerektiğinde kullanım bilgisi ve/veya muhafaza şartları,
i)Hacmen %1.2 den fazla içeceklerde alkol miktarı,
Gıda maddelerinin etiketlerinde (a),(c),(e),ve (i) bentlerinde yer alan bilgiler aynı yüzde olmalıdır.
BÜTÜN RESMİ İTHALATÇI VE ÜRETİCİLERİN UYMASI YASAL ZORUNLULUKTUR.


EUROSTARGYM.COM                   HARD LINE NUTRITION

Tags Eurostar gym,eurostargym.com,euro star gym,Vücut geliştirme hareketleri,Kas geliştirme Programı,İnsan Anatomisi yapısı,Türk İlaç Rehberi , Plates Egzersizleri,Göğüs Kası geliştirme,omuz kas geliştirme,pazu kası,triceps,arkakol kasları,vücut geliştirme videoları, kas geliştirme hareketleri,bilek kası geliştirme,omuz kasları,karın kasları eritme hareketleri ,videolar, f,tness hareketleri videoları , fiitness nedir,fitness nasıl yapılır,fitness salonları,plates fitness kursları,dersler,
rss feedYardım eurostargym.com adsense gizlilik politikasi Pingates