İlaç Rehberi

PRODERAL Tablet Aksu Farma

PRODERAL Tablet Aksu Farma

Etken Madde(ler):
Propranolol HCI 20 mg

Piyasa Şekilleri:
25 tabletlik ambalajlarda.

PRODERAL Tablet Kullanım Şekli:

Günlük doz 3-4×1 tablettir. Preparat yemeklerden önce ve gece yatarken kullanılmalıdır. Muhtemel bir blokaja engel olmak için feokromstoma dışındaki durumlarda ameliyattan 48 saat önce kullanılmamalıdır.

PRODERAL Tablet Endikasyonları:

Bir Beta-bloker olarak esansiyel ve renal hipertansiyonun kontrolünde, angina pektorisin tedavisinde, akut miyokard enfarktüsü sonrasında uzun süre profilaktik olarak, kardiyak disritmilerinin çoğunda kontrol amacıyla, migren profilaksisinde, esansiyel tremorun tedavisinde, anksiyetenin ve anksiyeteye bağlı taşikardinin kontrolünde, tirotoksikoz ve tirotoksik krizin tedavisinde yardımcı olarak, hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopatinin tedavisinde, feokromositomanın tedavisinde (bir Alfa-blokerle birlikte) endikedir.

PRODERAL Tablet Kontrendikasyonları:

İkinci veya üçüncü derece kalp blokunda kullanılmamalıdır. Kardiyojenik şoktaki hastalarda kullanılmamalıdır. Bronkospazm geçirmiş kişilerde, uzun süre aç kalanlarda ve metabolik asidozlu hastalarda kullanılmamalıdır.

PRODERAL Tablet Uyarılar:

Kardiyak rezervi zayıf olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Belirgin kalp yetmezliği olan kişilerde Beta-bloker kullanmaktan kaçınılmalıdır. Ancak kalp yetmezliği belirtileri kontrol altına alınmış hastalarda kullanılabilir. Tirotoksikoza bağlı kalp yetmezliği genellikle sadece propranolola yanıt vermektedir ancak aynı zamanda başka istenmeyen faktörler de varsa miyokardın kasılması sağlanmalı ve yetmezlik belirtileri dijital ve diüretiklerle kontrol altında tutulmalıdır. Beta-blokerlerin farmakolojik özelliklerinden biri de kalp atım hızını azaltmaktır. Semptomların kalp atım hızının yavaşlığına bağlı görüldüğü nadir olgularda doz azaltılabilir. Propranolol hipoglisemiye bağlı taşikardiyi modifiye eder. Diyabetli hastalarda hipoglisemi tedavisiyle birlikte propranolol kullanırken dikkatli olunmalıdır. Propranolol, insüline alınan hipoglisemik yanıtı geciktirebilir. İskemik kalp hastalığı olan kişilerde diğer Beta-blokerlerle olduğu gibi tedavi aniden kesilmemelidir. Ya eşdeğer dozda başka bir Beta-bloker verilmeli ya da doz kademeli olarak azaltılarak propranolol tedavisine son verilmelidir. Propranololün teratojenik olduğunu gösteren bir bulgu olmamakla birlikte, çok gerekli olmadıkça gebelerde kul-lanılmamalıdır. Propranolol anne sütünde bir miktar birikmektedir. Ancak, anne sütüyle beslenen bir bebek ilacı çok az miktarda aldığından istenmeyen etkilere neden olması beklenmez.

PRODERAL Tablet Yan Etkileri:

Genellikle iyi tolere edilir. Ekstremitelerde soğukluk, bulantı, diyare, uyku bozuklukları, bitkinlik ve kas yorgunluğu gibi yan etkiler geçicidir. Bazı olgularda ellerde parestezi bildirilmiştir. Nadir olgularda bradikardi, trombositopeni, purpura ve halusinasyonlar gibi SSS semptomları saptanmıştır. Beta-adrenerjik blokerlerin kullanımına bağlı olarak deride kızarıklık ve/veya gözlerde kuruluk bildirilmiştir. Bu yan etkiler çok az kişide bildirilmiş olup çoğunda tedaviye son verildiğinde semptomlar ortadan kalkmıştır. Eğer bu reaksiyonlar başka bir nedene bağlı değilse tedavinin durdurulması düşünülmelidir. Bir Beta-blokerle yapılan tedaviye son verilirken bu, kademeli olarak gerçekleştirilmelidir. Bradikardi ve hipotansiyon şeklinde bir tahammülsüzlük görülürse, tedavi durdurulmalı ve eğer gerekiyorsa uygun tedavi yapılmalıdır.

PRODERAL Tablet İlaç Etkileşimleri:

I. grup antidisritmik maddelerle örneğin disopiramid, Beta-blokerler verilirken dikkatli olunmalıdır. Ventriküler fonksiyonu yetersiz olan kişilerde verapamille birlikte Beta-bloker kullanırken dikkatli olunmalıdır. İletim anomalisi olan kişilerde bu kombinasyon kullanılmamalıdır. Bu iki ilaçtan birisinin kullanımı durdurulduktan sonra 48 saat içinde diğeri i.v. olarak uygulanmama-lıdır. Beta-bloker kullanan hastalara adrenalin içeren müstahzarları parenteral uygularken dikkat edilmelidir çünkü nadir olgularda vazokonstriksiyon, hipertansiyon ve bradikardi oluşabilir. Hastaları klonidinden Beta-blokerlere geçirirken dikkatli olunmalıdır. Eğer Beta-bloker ve klonidin birlikte kullanılıyorsa Beta-bloker tedavisine son verildikten sonra klonidin uygulamasına bir süre daha devam edilmelidir. Hastaların çoğunda Beta-bloker kullanımının cerrahi müdahale öncesinde durdurulması önerilmez. Ancak eter, siklopropan ve trikloroetilen gibi anestetik ajanları kullanırken dikkatli olunmalıdır. Vagal baskı oluşursa atropin (1-2 mg, i.v.) ile düzeltilebilir.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Arka Kol Hareketleri Bacak Hareketleri Bel Hareketleri Göğüs Hareketleri Karın Hareketletri Omuz Hareketleri Pazı Hareketleri Sırt Hareketleri Vücut Geliştirme Programı
En Çok Yapılan Profesyonel Fitness Programları

En Çok Çalışılan Profesyonel Fitness Programları Haftalık Çalışma Ağırlı Programı 1. PROGRAM (Pazartesi)...

Yeni başlayanlar için full body antrenman programı

Bu full vücut geliştirme ve fitness antrenman programı, vücut geliştirmeye yani...

Incline Bench Two Dumbbell Row

Incline Bench Two Dumbbell Row Nasıl Yapılır? Nereyi Çalıştırır? Kaç Tekrar Yapılır? Incline...

bacak ve basen hareketleri Esneme Hareketleri Göğüs Egzersizleri Kardiyo Hareketleri
En Çok Yapılan Profesyonel Fitness Programları
Lying V-Crunch Nasıl Yapılır? – Nereyi Çalıştırır?
Standing Single Leg Curl Machine Nasıl Yapılır?
Bilek Güreşi Videoları Bodybuilding videoları Film Fitness Müzikleri Fitness Videoları Motivasyon Müzikleri Müzik Videoları Plates Videoları
Incline Bench Two Dumbbell Row
Standing Dumbbell Biceps Curl Nasıl Yapılır?
PEC DECK FLYING – BUTTERFLY MACHINE